PROJE EKİBİ

YÜRÜTÜCÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hafize ER TÜRKÜRESİN

(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

ARAŞTIRMACI /UZMAN

Doç. Dr. Ahmet BAŞAL
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Turgay ALAKURT
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Bülent AKSOY
(Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
(Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Funda ERDOĞDU
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Türkan ÇELİK
(Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ
(Aksaray Üniversitesi)

Dr. Derya BAŞER
(Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

REHBERLER

Arş. Gör. Enis Harun BAŞER
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Arş. Gör. Mustafa BAKIR
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Arş. Gör. Tuğba AYDEMİR ÖZALP
(Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Kerem TÜRKÜRESİN
(Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

SAĞLIK PERSONELİ

Elif YILDIRIM
(Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi)