ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ

Projenin hedef kitlesini ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretmenleri oluşturmaktadır. İki farklı aşamada (Birinci Aşama/Uzaktan: 26 Temmuz- 8 Ağustos 2021, İkinci Aşama/Yüz yüze: 6-11 Eylül 2021) gerçekleştirilecek olan projenin birinci aşamasında kontenjan sınırlandırılması bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim dersleri google meet üzerinden yapılacak, ilgili link katılımcılarla paylaşılacaktır. Derse katılım gösteremeyenler için dersler kaydedilerek proje web sitesine de yüklenecektir.

Projenin ikinci aşamasında ise Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılabilecek Web 2.0 uygulamaları ile ilgili çeşitli içerik, etkinlik ve materyaller üretilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda, projenin ikinci aşamasındaki hedef kitleyi MEB’e bağlı devlet okulu ve özel okullarda görev yapan 24 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturacaktır. Katılımcılar belirlenirken projenin birinci aşamasına katılan öğretmenlere öncelik verilmesi planlanmaktadır. Başvuran adaylar arasından ikinci aşama için seçim yapılırken 24 asil adaya ek olarak 10 yedek aday belirlenecektir. Çeşitli sebeplerle projeye katılamayan adayların olması durumunda yedek adaylar projeye davet edilecektir. Projeye katılmak isteyen öğretmenler için;

(i) daha önce benzer nitelikte bir eğitim projesine katılmamış olma,

(ii) bilgisayar kullanma becerisi (hiç-alt-orta-üst düzey olarak derecelendirilecektir) Web 2.0 araçlarının kullanımı üst düzey teknik bir beceri gerektirmediği için minimum alt düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahip olan herkes projeye katılmak için başvuruda bulunabilir.

(iii) projeye katılma isteğini gerekçelendirme,

(iv) herhangi bir sağlık problemi olmama gibi ölçütler başvuru şartlarını oluşturacaktır.