Başvuru Formu

TUBİTAK 4005- Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları Projesi BAŞVURU FORMU

Projenin hedef kitlesini ülkemizin çeşitli bölgelerinde görev yapmakta olan Sosyal Bilgiler Öğretmenleri oluşturmaktadır. 6-11 Eylül 2021 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan projeye MEB’e bağlı devlet okullarında (normal-imam hatip ortaokulu) ve özel okullarda görev yapan 24 sosyal bilgiler öğretmeni davet edilecektir. Projeye katılım ücretsizdir. Konaklama ve iaşe giderleri TUBİTAK bütçesinden karşılacaktır.