Günümüzde değişen dünyaya ayak uydurabilmek için eğitim ve teknolojinin bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bireyi iyi birer vatandaş olarak yetiştirmeyi ve hayata hazırlamayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersi toplumların gelişimine öncülük eden derslerden biridir. Bu sebeple 21. yüzyılın gerekliklerini karşılayabilen ideal insan tipini yetiştirebilecek yenilikçi düşünen, yenilikçi eğitim uygulamalarını derslerinde kullanabilen Sosyal Bilgiler öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda teknoloji çağı olarak görülen günümüz koşullarında eğitim ortamlarında kullanılabilecek teknolojik araç ve uygulamaları bilen ve bunları derslerinde etkili biçimde kullanabilen Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin yetiştirilmesi eğitimde niteliğin artırılması için önemli görülmektedir. Bu kapsamda yapılması planlanan proje ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanabilmeleri ve öğrendikleri yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri derslerine entegre edebilmeleri amaçlanmaktadır.